Romart sp. z o.o.

Zmiany, zmiany, zmiany.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Klientom, oraz Dostawcom za ponad 30 letnią współpracę. To dzięki Państwu mogliśmy istnieć i marzyć o lepszej przyszłości. Byliśmy świadkiem sukcesów wielu firm, które z małych manufaktur wyrosły na wielkie firmy znane także poza granicami Polski. To nas napawa dumą i życzymy Państwu wielu dalszych sukcesów.

Romart sp. z o.o.